MON HISTOIRE

GHISLAINE CHRISTINE
Posted July 20, 2020

Baba yangu aliacaka mama nakaenda owa mwana muke mzengine akatu nyanganya kil akitu aMashamba akauzisha bitu byote bya munyumba akauzisha na nyumba akauzisha akatuaca bila hata kitu.mama yangu alikuwaka mwana muke wa akili sana akaenda kamata nyumba ya kupanga chambre moya na salon tukaishi amo tulikuwaka miye na mdogo yangu na bayatima betu ba ine(4)benyi muyomba yetu ali tuaciyaka mama aka anza curuza miuwa kidogo yenyi alikuwaka na faidika tuna kula ana nilipiya masomo tukaendelea vile kisha apres pale mama akagonjwwa sana nika aca kwanza masomo mama aka nipa 10.OOOFC nianze kutafuta gisi tuta kula na mama tusikuwake kosa byenyi atalipa kwa muganga. nikaanza enda langula tomate mungu aka nisaidiya nikakuwa na faidika tuna kula kidogo na tuna weka kidogo naile masiku akunata ndugu wakutu angaliya ao wakutusaidiya. hatuku muonaka tuka bakiya mungu akatusaidiya mama aka pona kupona ile ile faida yenyi nilikuwaka na pata mina weka ako ika mulipiya hospital na ika renouvelle garanti yanyumba.mama kupona nikaanza enda kumasomo tena sa nilifikaka mu4HP mama aka zohofika na magonjwa siku somaka tena ikalomba  nianze tafuta tena ju bale bengine nabo basome. mbaka leo wa mwisho mwabo ana kuwa mu somo ya pili mwa bale baya tima baine benyi muyomba ali achaka kupitiya hile hi bucuruzi hya tomate.apres myaka kumi baba yetu aka rudiya tuka muurumiya tuka bakiya naye tenaanafanya myaka5iitena na natuna sikiya  alienda naulebibi yaka maraba aka aca anakamata deni ya 5OO$ kujina ya mama sasa njo tension ili kamataka mama kupona ilisha shindikana nilisha mutiya moyo yangu yote bina shindikana.njo lwetu lule lakini byenyi bina tukoseya sana nabinata tuuwa na kuuwa batoto ni njala ju kwenyi nili kuwaka naenda languliya tomate ni rwanda akuna ku vuka sijuwe nifanye aye juminata ji maliza mutaye naku hemeya amo bila kuongeza bange fungulata basi rwanda niendeleshe kutafuta

Comments 15

Log in or register to post comments
Chi8629
Jul 20, 2020
Jul 20, 2020

Welcome beautiful .
Thank you for sharing .
Congratulations on your first post.

GHISLAINE CHRISTINE
Jul 21, 2020
Jul 21, 2020

merci aussi pour avoir lire mon premier article et ravis de vous lire prochainement

GHISLAINE CHRISTINE
Jul 23, 2020
Jul 23, 2020

salut ma belle,merci pour avoir lire mon premier article et ravis de vous lire prochainement e

otahelp
Jul 21, 2020
Jul 21, 2020

Hi Christine, welcome to the fold. Women, girls and children suffer so much in the hands of men and fathers. Gender Based Violence is real and it cuts across tribes, race, class and creed. thank you for doing your best to assist your mother and your siblings.
stay safe

GHISLAINE CHRISTINE
Jul 23, 2020
Jul 23, 2020

salut ma chère millynairi,merci pour avoir lire mon premier article et merci de prièr pour moi et m'en courageux et ravis de vous lire prochainement

Millynairi
Jul 22, 2020
Jul 22, 2020

Dear Christine,
It is sad that a father can do that to his own family. You must have gone through alot of hardship but I am glad that God has helped you to be strong. Thanks for sharing.

Karen Quiñones-Axalan
Jul 22, 2020
Jul 22, 2020

Hello, Christine,

Welcome to World Pulse! What a joy that a new voice from is rising up!

You and your mother are brave and strong women. Thank you for sharing your story.

Please keep on writing. We would love to know more about you. I hope you can connect to our global sisters and access opportunities on the Resources Page.

I'm looking forward to reading more from you. Welcome again to our growing sisterhood!

GHISLAINE CHRISTINE
Aug 05, 2020
Aug 05, 2020

hello, merci pour avoir lire mon premier article et ravis de vous lire prochainement

Feka
Jul 24, 2020
Jul 24, 2020

Merci de partager votre histoire avec nous

GHISLAINE CHRISTINE
Aug 05, 2020
Aug 05, 2020

merci aussi d'avoir lire mon prémier article et ravis de vous lire prochainement

Nini Mappo
Jul 26, 2020
Jul 26, 2020

Dada Christine,
Pole sana kwa baba kuwaacha. Ulifanya vizuri kusaidia familie yako:)
Mungu akubariki akupe nguvu moyoni.

GHISLAINE CHRISTINE
Aug 05, 2020
Aug 05, 2020

asante dada kwaku nipongeza naku isoma historia yangu ila isikkuwe njo mzisho naweye pia mungu akubariki kuni pokeya.aksanti dada yangu

Nini Mappo
Aug 05, 2020
Aug 05, 2020

Asante Christine na amina. ukweli historia yako isikuwe njo mzisho. Kuwepo kwako hapa World Pulse kuwe ndio mwanzo mpya.

Thelma obani 2020
Jul 29, 2020
Jul 29, 2020

Welcome to world pulse.
Thanks for sharing

GHISLAINE CHRISTINE
Aug 05, 2020
Aug 05, 2020

merci d'avoir lire lire mon premier et ravis de vous lire prochainement