Campaign Update

महिला ना प्राप्रटी मध्ये समान अधिकार प्राप्त

kushavarta
Posted July 10, 2019

1 शेतकरी महिला चा संर्वे केला

2  प्राप्रटी मध्ये समान हक्क आहे या वर         जाणीव  जाग्रती केली 

3 पूरुषा  बरोबर। मिटीग केली

4  महिला चा मड बदलून दिला

 5 लिडर सीप द्रेनिग केली

6  अधिकारी बरोबर समन्वय साधून मिटीग केली

7=200 महिलाचे  अर्ज दाखल केले आहेत

Comments 3

Log in or register to post comments
Manisha Tokle
Jul 11
Jul 11

ताई महीला साठी प्रॉपर्टी खुप महत्वाची आहे.तीची सुरक्षा. सन्मान यातच सर्व सामावले आहे

Stella Paul
Jul 11
Jul 11

Tai keep up your great work! All the best!

Jill Langhus
Jul 13
Jul 13

Hi Kushavarta,

Thanks for sharing your progress update. These all seem like great movement forward toward empowering women. What do you think?