सं.घटीत गाव तिथ सुखाचा वषौव

Malti Sagne
Posted August 30, 2018 from India

 मी मालती पन मला आथिैक परीस्थीीमुऴे शिक्षनन घेता आल नाही   पन बचत गटामुऴेे मला सामाजीक क्षेत्रामध्ये काम करन्याची संधी मिळाली 1995ला मी सुरवात केली आणी महीलाच्या प्रशीक्षनात त्यांना भेटता आल तेव्हा लक्षात आल कि महिलांचा गावाच्या विकासामध्ये सहभाग नाही आनी तेव्हाच ठरवल की या प्रश्नावर काम करायच आहे या प्रश्नवरर काम करतांना खुप अडचनी आल्याा सवौत मोठी अडचनन पुरूषांची मानसिकता यावर काम करन्यासाठी बचत गटातुन कजै उपलब्ध करून दिले 

त्यातुन महिला व त्यांच्या परीवाराचा सहभाग वाढला  व त्यांच्या या सहभागाने संघटित गाव व सुखाचा वषौव दिसतोो 

Comments 7

Log in or register to post comments
Kumari Jamkatan
Aug 30, 2018
Aug 30, 2018

बहोत सुंदर मालती ताई

Jill Langhus
Aug 31, 2018
Aug 31, 2018

हाय माल्ती,
जागतिक पल्समध्ये आपले स्वागत आहे :) आपले पोस्ट सामायिक केल्याबद्दल धन्यवाद. मी आपल्याकडून आणखी पोस्ट पहात आहे. आशा आहे कि तुमचा दिवस चांगला जाईल!

Adanna
Jan 07
Jan 07

Thank you for sharing.

Cheers,
Adanna

ARREY- ECHI
Jan 09
Jan 09

And again, I would just say thank you for sharing.

otahelp
Feb 06
Feb 06

Malti, you are in the right place. thank you for sharing

Tola Makinde
Feb 22
Feb 22

Thanks for sharing

Hello, Mailya,

Welcome to World Pulse! It's so great to know more women from India are raising their voices! Thank you for your passion on encouraging women's participation. There's no doubt you belong on World Pulse! Hugs.