Джендър и трансформация на конфликти

Marieta Dimova
Posted April 29, 2018 from Bulgaria

 

Целта на тази публикация е не само да отрази съвременните разбирания за ролите на мъжа и жената в обществото и изключването на жената от участие във властта, но и какви мерки могат да се предприемат относно промяна,както и предизвикателствата, свързани с тях в по-широк теоретичен аспект, както и осъзнаването им в личен план.

Под понятието джендър се разбира социално-конструираната роля на мъжа и жената, която съществува във взаимоотношенията им и включва дискриминация на основата на пола -  последното е биологично понятие.

Трансформация на конфликти  е съзидателен и мирен подход към конфликта, който носи промяна - конфликтът се явява потенциално позитивен и в същото време неизбежен. Големият проблем е в насилието - културно и поведенческо. Войната пък е по-мащабна употреба на насилие при  справяне с  конфликта за постигане на политически и икономически цели. Войната се базира на доминиращ подход във взаимоотношенията, при който нормално се показва надмощие над опонента,  докато решаването на конфликта е основан на взаимност и сътрудничеството.Понятието война е тясно свързано с джендър и по-конкретно с разбирането за мъжкото начало, където в центъра е героят - мъжът,, който  триумфира над някой или нещо,или умира в опита си да го направи..Ролята на жената е подчинена  - тя просто е инструмент - тя окуражава, поддържа воина или стават жертва . Мъжко-женското доминиране се изразява в различни форми и интензитет - в икономическо изключване, политическо маргинализиране , социален контрол,  сексуална експлоатация , културно неуважение, както и във физическо насилие - това може да касае и по-крехки мъже - физически и духовно. Ако искаме да постигнем систематична трансформация на конфликти е необходимо  да видим глобалната реалност във всеки специфичен акт на насилие и във всяка индивидуална война. Добре е да преодолеем културата на доминиране и насилие, където мъжките и женски взаимоотношения са основа и да се опитаме да развием ново разбиране за джендъра като  осмислим всъщност кое е човешкото в тях - във взаимоотношенията.

От гледна точка на джендър -  съвремените конфликти и военни действия имат негативно влияние върху психиката на мъжа  и неговото възстановяване .  Психичната трамва и брутализация не са достатъчно изучени и подкрепени, защото понятието война е основано на идеята, че мъжът е силен и следва да понесе страданията от насилието като част от тази роля и в този смисъл човешките им потребности са пренебрегнати и прерастват пак в насилие, често и в самоубийства .Трансформацията на конфликти се базира на ценности и подход за преодоляване на доминиращата роля на мъжа и ако се приложи към взаимоотношенията може да ги промени , може да се фокусира не върху силния опонент и унищожаване на властимащия, а върху влизане във взаимоотношения с него и разрешаване на конфликта .Чисто практически това може да се постигне чрез няколко действия

- подготвяне основата за общността за мирни преговори 

- издигайки съзнанието на обществото и подкрепа за мирни преговори , създавайки такова движение

- организиране на участие в неформални паралелни преговори

- убеждаване на малцинствата и маргинализираните групи, че гласовете им могат да лъдат чути на местно и национално ниво

- подчертаване на исторически, традиционни и културни елементи, които биха способствали мирно решение на конфликта

- създаване на местни мехнизми за спазване на споразумението 

- създаване на процес на лечение на враждебността и разделението чрез диалог и кооперация  и обучение на ученици и общестовото дори

Тези инициативи могат спокойно да се вършат от жените - понякога точно защото не са във властова позиция могат да бъдат по-опасни от мъжете - те не се изправят като заплаха и така могат да упражнят по-добре моралния си авторитет и да обезкуражат агресията. Жените не са така обременени като мъжете и по-често биха подходили експериментално към проблема.

Международните непправителствени организации, правителствата и донорите трябва да подкрепят уцастието на жените в управлението и мирните преговори  и да дадат възможности на живеещите в конфликтните зони. А и мъжете могат да бъдат поощрени да се поучат жените и техния опит.

Съществува и една джендър дихотомия разглеждана като северо-южна дихотомия. Приема се, че в северните страни мъжката половина по-лесно въприема и подкрепя феминизма, отколкото традиционните южни общества, представлявани от непроменимия МАЧО. Пропастта между женските тенденции и приетите традиционни - южни и източни - културни нотки, предполага по-сложни взаимоотношения от културно, а не биологично естество. Добре е за всички нас да осъзнаем фундаменталната връзка между понятието джендър и насилието и да приемем, че то не е прилежащо, а всъщност е приченено от желанието за война и по-общо казано от насилието като инструмент на човешки взаимоотношения, както и да признаем, че тези взаимоотношения базирани на идеята за доминирането не могат да постигнат справедлив мир или хармония. Диалогът на тази тема е важен за мира и е добре да се развие подход към властта от позицията на кооперирането - лично, обществено и политическо. Образованието може да се разгледа в различни аспекти - на места обучение на деца и възрастни, обучение в организации и в общността, както и трениране на лидери. Журналистите имат възможността да премислят темата и да разпространят ново мислене и съответно нови перспективи.

Влиятелните и силните на деня  могат да осигурят право на жените да участват в политически прговори - но още по-важни са усилията на самите жени да заявят своето място като се откажат да бъдат жертви и заявят равенство,провокиращо мъжката хегемония и културата, която го подхранва.

И всеки от нас трябва да изиграе своята роля не само като подкрепя другите , но и като упражнява собствената си власт във всяка част от живота, за да спомога за мирното и хармонично съществуване на тази планета.

И последно - понятието джендър се счита често като чисто женска тема, тема за правата на жените - но всъщност и двата пола е добре да я  обсъждат и дебитарат като променат отношенията си, както и очакванията си.

Comments 6

Log in or register to post comments
Jensine Larsen
Apr 30, 2018
Apr 30, 2018

A fabulous article speaking of the power we have to bridge conflict between genders to support personal transformation and peace. I think it is time for gender reconciliation. Thank you for speaking your vision of solutions Marietta, great to hear your voice here!

Ngwa Damaris
Dec 07, 2018
Dec 07, 2018

Peace is indeed not possible with gender inequality :)

Marieta Dimova
Dec 18, 2018
Dec 18, 2018

this is fro christmass may be

Ngala Nadege
Dec 14, 2018
Dec 14, 2018

Thanks for sharing . There is need for gender reconciliation, nothing is impossible.

Marieta Dimova
Dec 18, 2018
Dec 18, 2018

YES - why do you notice it now

leila Kigha
Apr 29, 2019
Apr 29, 2019

We need gender reconciliation