Contributions

TECHNOLOGIE DE FEMME

Technologie ni yamuhimusana kwangu mimi kwasababu ina nitocha katika ujinga namiyenakuwamwanamuke wakujieleza katikawegine wamama njuwa nakupitiya hiichombotninafunguka akili nakuonabele nasihi weng

MANGUMU YA WAMAMA WACONGO MANI

Kusubukakwa wa mama wa congo mani kufuatana namahisha tunayo wanaume awapataketena makazi mzingowajamaa unakuwamumikonoya mama,wanajikaza kutafutishavinashindikanawenyekuwa na elimu yao kamawana tafut

KARIBU HAPA KWETU CONGO

kwahamukubwasana,nakaribuyaupekehe.sisiwamama wacongo tuna subukasana mukila namuna kwajiliya ubakaji,yoteinatokana naukosefuwaamani mwanamukeanalakusema walakufanya kuhishikwetuni shida tunafuraha sa

FAIDA YA INTERNETE

Naitwa kwajinala binwarehema mzaziwa watoto munane nashukuru mamashujaa kupitiya yeye na shukuru mamashujaa kupitiya yeye namiye nimejuwa kuandika journal miyepeke ,nilijuwa mambo mengi ambayo sikuku