Contributions

MANGUMU YA WAMAMA WACONGO MANI

Kusubukakwa wa mama wa congo mani kufuatana namahisha tunayo wanaume awapataketena makazi mzingowajamaa unakuwamumikonoya mama,wanajikaza kutafutishavinashindikanawenyekuwa na elimu yao kamawana tafut

KARIBU HAPA KWETU CONGO

kwahamukubwasana,nakaribuyaupekehe.sisiwamama wacongo tuna subukasana mukila namuna kwajiliya ubakaji,yoteinatokana naukosefuwaamani mwanamukeanalakusema walakufanya kuhishikwetuni shida tunafuraha sa