Naomba msaada wa jama yangu watoto hawasome nina watotosaba niko mutu mwenye sina kazi baba hana kazi pia tunaishi mu nyumba ya kupanga na tena nina shida kwa sababu bana nifukuza munyumba kama siya lipa. tuna ishi maisha magumu sana hatujuwe ginsi ya kulisha watoto na sisi piya. njoo maana tuna waliliya mutu saidiye na shi watu wa congo kwani kwanitunateswa sana mukila njiya. muici nyenye kuzidi mauaji wizi. tuko watu wa kongonani tunaishi zaidi ya inchi zengine na sisi tuwa liliya musikiye kiliyo chetu kwa sababu wanawake wanabakwa hata kule ku ma interieur sawasawa na mu ville tuna haki ya mwada damu ao mwana inchi mkongomani.nilikuwamu hopital mpaka mwezi mbili nikakosa moyen ya kulipa nimiye munisaidiye.

English translation by community member mumuadele

I am asking for help because my children are out of school, I have seven children and my husband and I have no job. In addition, we live in a rental house, so we are going to be thrown out of the street with my children. We live in difficult times; we do not know what tomorrow holds for children's health. I was in the hospital for two months; I had no money for treatments. I do not know why women of Congo suffer in every way, more than any other women in the world. This country is full of war and killings. Women in the city are the most counted for rape but you cannot imagine how many women in villages whose are not counted in the statistics; it is unbelievable! Women of Congo’s sufferings are too much to bear. We need your help!

Comment on this Post

Comments

Mambo Filomene, dada yangu minasikiya mateso yako.weye njo mtoto mukubwa kwenu, manayake fille wamwabo. woye uko na myaka ngapi, uko mwanafunzi wala una kazi gani basi. Ndiyo Congo inajaa shida sana sana vita na mauwaji. Basi tuelezeye gisi vita na mauaji una kuhathri wa mama na wasicyana mu Congo. Kwamufano, utaweze tuelezeya gisi ulikomala, byenye ulipendaka kufanya lakini kwajuu ya vita na mauji mu Congo, haukuweza kufika ku byenye ulipenda ufanya.Pole na majojwa dada, naona kama ulikuwa mu hopitale!! Nakutakiya afya zima. Aksanti sana kutambiya ku usu masha ya wa mama na wa jeune fille mu Congo! Undeleye munjiya zote!

Adele DRC French- to English Transilator

I am asking for help because my children are out of school, I have seven children and my husband and I have no job. In addition, we live in a rental house, so we are going to be thrown out of the street with my children. We live in difficult times; we do not know what tomorrow holds for children's health. I was in the hospital for two months; I had no money for treatments. I do not know why women of Congo suffer in every way, more than any other women in the world. This country is full of war and killings. Women in the city are the most counted for rape but you cannot imagine how many women in villages whose are not counted in the statistics; it is unbelievable! Women of Congo’s sufferings are too much to bear. We need your help!

Adele DRC French- to English Transilator